27.05.2007

Samoobsługowe portale i mikroszkolenia

Jeszcze jeden interesujący artykuł znalazłem w publikacji pokonferencyjnej, o której pisalem w ubiegłym tygodniu „E-edukacjcja.net” pod redakcją M. Dąbrowskiego i M. Zając (2007). Andrzej Wodecki w swoim artykule „Just-in-time learning: jak e-learning może wpłynąć na planiowanie szkoleń?” autor pisze o tym, że w środowiskach korporacyjnych nadal dominuje model centralny planowania szkoleń i strategia planowania na jeden rok. W szybko zmieniającym się środowisku biznesowym z taką strategią wiążą się następujące problemy:
„1. Horyzont jednego roku jest zbyt długi. W międzyczasie pojawia się wiele nowych, nieprzewidzianych wcześniej potrzeb szkoleniowych;
2. Szkolenia planowane są najczęściej w oparciu o historię szkoleń pracownika oraz jego aktualny profil kompetencji (…), a nie w oparciu o potrzeby szkoleniowe wynikające z realizacji konkretnych projektów;
3. Planowane szkolenia są często narzucane pracownikowi (…). W efekcie jego motywacja do nauki jest slabsza (…).
4. Rośnie potrzeba tzw. wiedzy na żądanie (…)”.
Lekarstwem na te pojawiające się wyzwania według autora są po pierwsze mikroszkolenia. Mogą być to trwające kilka do kilkunastu minut mikroszkolenia elektroniczne. Dzięki czemu możliwe było by połączenie pracy z nauką. Po drugie, stworzenie samoobsługowych portali e-learningowych. W takim portalu szkolenia leżą tak jak towary na półce. Pracownik loguje się do takiego portalu i wybiera szkolenie, które jest mu potrzebne w danej chwili lub stanowi uzupełnienie wiedzy niezbędnej do realizacji projektu. Polecany artykuł możesz znaleźć tutaj.

20.05.2007

Rapid e-learning w BRE Banku

Powodem zastosowania rapid e-learningu w BRE Banku było wyzwanie, aby szkolenia:
- docierały do pracowników w jednakowym czasie,
- wiedza i informacje przekazane były natychmiast, na przykład od razu po zmianie procedur lub produktów,
- zdobytą wiedzę i informacje można było by zastosować od razu oraz w miejscu pracy.
O swoich doświadczeniach w zastosowaniu rapid e-learningu w Pionie Bankowości Detalicznej BRE Banku (MultiBank, mBank) pisze w artykule „ Kiedy w grę wchodzą godziny – e-learning „szyty” na potrzeby bankowości” Agnieszka Sitarska-Piwko.
Artykuł zamieszczony został w wydanej właśnie publikacji pokonferencyjnej „E-edukacja.net” pod redakcją M.Dąbrowskiego i M. Zając.
Rapid e-learning w BRE Banku stosowany jest głównie do zaspokojenia potrzeb szkoleniowych w zakresie wiedzy produktowej. Interesujące są opisywane przez autorkę artykułu stosowane w na etapie tworzenia kursu rapid e-learningowego modele współpracy pomiędzy ekspertem merytorycznym, metodykiem i technikiem. Mają one kluczowe znaczenie w zakresie skrócenia czasu przygotowania szkolenia. Model pierwszy zakłada na etapie przygotowania kursu wyłącznie współpracę pomiędzy ekspertem merytorycznym i metodykiem, gotowy scenariusz oraz materiały przekazywane są technikowi. Model ten może być stosowany tam gdzie tworzone jest standardowe szkolenie, w którym nie stosuje się symulacji i elementów synchronicznych. Kolejny, drugi modek zakłada współpracę w trójkącie: ekspert merytoryczny + metodyk + technik. Stosowany jest tam gdzie na etapie przygotowania kursu przez eksperta merytorycznego wymagane jest zastosowanie symulacji i wprowadzone są elementy synchroniczne. Model trzeci zakłada wyłącznie współpracę pomiędzy ekspertem merytorycznym i technikiem bez udziału metodyka. Model ten stosowany jest tam gdzie wymagane jest maksymalne skrócenie czasu przygotowania szkolenia, ekspert merytoryczny ma doświadczenie w tworzeniu kursów e-learningowych. Polecany artykuł możesz znaleźć tutaj.