09.10.2010

Ile czasu trwa i ile kosztuje przygotowanie 1 godziny szkolenia?

Chapman Alliance zaprezentował ile czasu trwa przygotowanie 1 godziny szkolenia prowadzonego przez instruktora w systemie klasowo-lekcyjnym oraz dla porówniania szkolenia e-learningowego na trzech poziomach złożoności - poziom podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany. Są to wyniki badań przeprowadzonych w 249 organizacjach.

1. Szkolenia prowadzone przez instruktora
Szkolenia prowadzone twarzą w twarz, w systemie klasowo-lekcyjnym.

Średni czas przygotowania 1 godziny gotowego szkolenia - 1:43, czyli na 1 godzinę szkolenia przypadają 43 godziny jego przygotowania. Średni koszt szkolenia: 5.934 dolary.

2. Szkolenia e-learning - poziom podstawowy
Szkolenie zawiera tekst, grafikę, proste audio, video, proste pytania quizów, testów.

Średni czas przygotowania 1 godziny gotowego szkolenia 79 godzin, jest to czas spędzony przez wszystkich członków zespołu projektowego. Średni koszt: 10.054 dolarów.

2. Szkolenia e-learning - poziom Interactive
Szkolenie zawiera 25% lub więcej interaktywnych ćwiczeń zawierających multimedia - audio, video, animacje.

Średni czas przygotowania 1 godziny gotowego szkolenia 184 godziny, jest to czas spędzony przez wszystkich członków zespołu projektowego. Średni koszt: 18.583 dolarów.

3. Szkolenia e-learning - poziom zaawansowany
Szkolenie e-learningowe wysoce interaktywne, zawierać może symulacje, gry, awatary.


Średni czas przygotowania 1 godziny gotowego szkolenia 490 godziny, jest to czas spędzony przez wszystkich członków zespołu projektowego. Średni koszt: 50.371 dolarów.

Prezentacja zawierająca wyniki badań i wnioski:
Omówienie wyników na stronie Chapman Alliance.