19.12.2006

Czy rapid e-learning zrewolucjonizuje szkolenia prowadzone za pomocą e-learningu?

Z przeprowadzonej przeze mnie analizy 677 szkoleń zorganizowanych przez Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji w okresie styczeń 2005 do marzec 2006 roku wynika, że 76 z nich, czyli 11% wszystkich szkoleń nie mogłoby zostać zorganizowane z wykorzystaniem tradycyjnego e-learningu . Głównymi czynnikami, które powodują taki stan rzeczy są:
- krótki czas w jakim szkolenie musi zostać przygotowane i w jakim uczestnicy szkolenia muszą zostać przeszkoleni,
- niski budżet takich szkoleń.

Wspomniane 11 procent szkoleń musiało być przygotowane w kilka tygodni, a przynajmniej w czasie krótszym niż półtora miesiąca. Po za tym treść szkoleń ulegała częstym zmianom, uaktualnieniom, zawartość kursu szybko się dezaktualizowała . Rozwiązaniem problemu szkoleń, które stanowią wspomniane 11 procent może być rapid e-learning.

Josh Bersin wskazuje, na dwie główne przyczyny rosnącego zapotrzebowania na rapid e-learning. Pierwsza, to zapotrzebowanie na szybko tworzone kursy dla biznesu, wynikające z rosnącej konkurencji, aktualizacji produktów i innych potrzeb biznesu. Druga przyczyna to dążenie do maksymalnego wykorzystania czasu i talentu ekspertów jakich ma firma, by nie tracili oni dni i tygodni na robienie tego samego szkolenia.

Wspomniany Josh Bersin charakteryzuje rapid e-learning jako „nowy paradygmat”, który rewolucjonizuje szkolenia prowadzoną za pomocą e-learningu. Studium Bersin & Associates (2004) definiuje rapid e-learning za pomocą następujących kategorii, które odróżniają rapid e-learning od tradycyjnego e-learningu :
· „szkolenie, może zostać przygotowane, w mniej niż trzy tygodnie,
· eksperci przedmiotu (SMEs) są najważniejszym zasobem przy tworzeniu szkolenia,
· dobrze znany program narzędziowy (np. PowerPoint) lub przyjazne dla użytkownika szablony tworzą punkt startu w tworzeniu kursu,
· prosta ocena, informacja zwrotna i śledzenie postępów,
· mogą być zawarte elementy medialne, które wzbogacają nauką, ale nie tworzą barier technologicznych (np. głos),
· moduły uczące mogą zostać przerobione w godzinę lub w czasie krótszym, najczęściej w 30 minut,
· może zostać wykorzystany synchroniczny (live) lub asynchroniczny model e-learningu” (Bersin & Associates, 2004: 5).Warto zwrócić uwagę na istotną cechę rapid e-learningu jaką jest bezpośredni kontakt z ekspertem, który jest głównym odpowiedzialnym za rozwój zawartości kursu. To co otrzymuje uczestnik kursu jest głównie wytworem eksperta, zapośredniczonym jedynie przez nowoczesną technologię. Rapid e-learning jest bardzo bliski zarządzaniu wiedzą i polega na ujawnianiu wiedzy zamkniętej w głowach ekspertów. Jest metodą, czy też pretekstem na ujawnienie ukrytej wiedzy w korporacji. Istotna dla działalności firmy wiedza przestaje być własnością jednej osoby, przestaje być zamknięta w głowie eksperta, zostaje spisana i włączona w procesy zarządzania wiedzą w firmie (Cocheu, 2005).

Czy stosując rapid e-learning można jeszcze efektywniej prowadzić szkolenia biznesowe? Tak jak obiecałem, dziś pierwsza część tekstu którego tytuł brzmi "Jak skutecznie wykorzystać rapid e-learning w szkoleniach korporacyjnych?". Piszę w nim o tym jak można zdefiniować rapid e-learning i jakie jest jego miejsce w e-learningu korporacyjnym. Patrz obok dział "Artykuły".

Technorati Tagi: