16.02.2010

Praktyczne zastosowanie rapid e-learningu – kurs produktowy

Poprzedni post zakończyłem stwierdzeniem, że cele szkoleniowe (cele nauczania) z wyższego poziomu wymagają tradycyjnego projektowania instrukcyjnego, natomiast do realizacji celów szkoleniowych niższego poziomu z powodzeniem stosować można rapid e-learning (pomocny może być wykres jaki znalazłem w ostatnim "Learning solutions magazine" ). Jak zrealizować te założenia w praktyce? Sprawa nie jest wcale łatwa, gdyż często w musimy przygotować kursy, które powinny powstać szybko i być wdrożone szybko, a zarazem kształtować umiejętności zarówno z niższego jak i wyższego poziomu. Przyjrzyj się dwóm przykładom kursów produktowych.

Przykład 1 - wystarczy rapid e-learning
Załóżmy, że stoimy przed zadaniem przekazania wiedzy i informacji naszym pracownikom na temat zmian w zakresie sprzedawanego produktu. Naszym celem jest przekazanie zaktualizowanej wiedzy na temat:

  • cech nowego produktu,
  • korzyści z nowego produktu dla klienta.
W tym przypadku z powodzeniem zastosować można rapid e-learning. Możemy przygotować ekrany szkoleniowe z listą cech produktu, z listą korzyści, tabele lub wykresy porównawcze, filmy prezentujące cechy i korzyści, quizy ułatwiające rozpoznawanie cech i korzyści, test sprawdzający wiedzę.

Przykład 2 - podejście hybrydowe
Wdrażamy nowy produkt. Stoimy przed zadaniem przeszkolenia personelu zajmującego się sprzedażą nowego produktu. Naszym celem jest

  • przekazanie wiedzy na temat cech nowego produktu,
  • przekazanie wiedzy na temat korzyści z nowego produktu,
  • budowanie umiejętności przekazywania informacji o cechach i korzyściach na temat produktu, przez naszych pracowników, klientom oraz umiejętnego porównania z produktami konkurencji,
  • budowanie i rozwijanie umiejętności odpowiadania na zastrzeżenia klientów.
Pierwsze dwa cele z powodzeniem nadają się do realizacji w formule rapid e-learningu. Dwa ostatnie jednak wymagają znacznie bardziej surowego podejścia do procesu projektowania i bardziej złożonego wykonania. Na proces projektowania możemy zatem spojrzeć jak na kontinuum, z jednej strony kontinuum mamy rapid e-learning realizujący cele niższego poziomu - przekazywanie wiedzy i informacji, z drugiej zaś strony tradycyjne instrukcyjne projektowanie i budowanie umiejętności. Między jednym i drugim możemy płynnie przechodzić. W praktyce łącząc, na przykład na poziomie używanych do projektowania narzędzi, projektowanie w PowerPoint i autorskich narzędziach do rapid e-learningu z projektowaniem w Adobe Flash.


Mówiąc o cechach produktu używamy rapid e-learningu. Projektując sytuację rozwijającą umiejętności, zbliżoną do sytuacji jakiej będzie doświadczał pracownik na stanowisku pracy, stosujemy tradycyjne instrukcyjne projektowanie. Budowanie umiejętności wymaga bowiem, dostosowanej do naszego celu nawigacji, stworzenia symulowanego środowiska, dostarczenia możliwości odegrania roli pracownika obsługującego klienta. Na tym etapie konstruujemy symulację pozwalającą ćwiczyć odpowiadanie na najbardziej typowe pytania klientów, radzenie sobie z zastrzeżeniami klientow itp. Zastosowanie narzędzi i metodyki rapid e-learningu byłoby niewystarczające. Chcemy nie tylko powiedzieć jak handlowiec ma się zachować, chodzi nam bardziej o to, aby uczestnik kursu przećwiczył pożądane na stanowisku handlowca zachowania.

08.02.2010

Kiedy użyć rapid e-learningu i jak stosowany jest w nim model ADDIE?

Ważne jest planowanie
Można zaoszczędzić czas i pieniądze, wiedząc kiedy stosować rapid e-learning. Szkolenia rapid e-learningowe tworzone są szybko. Jednak również one wymagają dokładnego planowania, aby w efekcie otrzymać to co jest zgodne z zaplanowanymi celami. Uczestnicząc w różnych projektach, niejednokrotnie spotykałem się z oczekiwaniami, by przy pomocy metod i narzędzi rapid e-learningowych zrobić coś, czego zrobić się nie da.

Treści mają dotrzeć szybko
Rapid e-learning wykorzystywany jest do tworzenia szkoleń, które w krótkim czasie znaleźć się mogą w użyciu. W przeciwieństwie do tradycyjnego instrukcyjnego projektowania, stosowanego w e-learningu, gdzie proces tworzenia kursu wymaga miesięcy, a nawet czasami lat, w rapid e-learningu proces projektowania i budowania kursu zajmuje od kilkunastu dni, do co najwyżej kilku tygodni. Dlatego właśnie rapid e-learning stosowany jest do przekazywania treści, które powinny dotrzeć do odbiorców szybko, przy zachowaniu wysokiej jakości kursu.


ADDIE
Również w odniesieniu do rapid e-learningu stosuje się model ADDIE, jednak w odróżnieniu do tradycyjnego instruktażowego projektowania, w rapid e-learningu pewne etapy tego modelu będą częściowo pokrywać się w czasie, a niektóre zostaną skrócone. Jak piszą Shank i Bircher analiza odbywa się zwykle szybciej, natomiast projektowanie, rozwój, implementacja i ewaluacja częściowo pokrywają się. 

Istotne są narzędzia autorskie
Oprócz inaczej przebiegającego procesu tworzenia kursu, w rapid e-learningu znaczącą rolę odgrywają używane narzędzia autorskie. Narzędzia te charakteryzują się zazwyczaj dużą elastycznością, tak więc przy ich pomocy nowicjusz może stworzyć względnie prosty kurs. Z drugiej strony mogą być stosowane przez doświadczonych deweloperów. Chociaż z ich pomocą można stworzyć prosty kurs we względnie krótkim czasie, efektywne stosowanie narzędzi autorskich jak na przykład Adobe Captivate i Articulate Studio wymaga czasu, w tym czasu poświęconego na szkolenia, instruktażowej wiedzy i praktycznego doświadczenia, by tworzyć skuteczne i angażujące uczestników kursy.

Co ma z tym wspólnego taksonomia Blooma?
Przebieg procesu projektowania i tworzenia kursu, a także wykorzystywane narzędzia autorskie mają wpływ na to, że najczęściej rapid e-learning stosowany jest do realizacji celów szkoleniowych związanych z przekazywaniem wiedzy i informacji, albo jako element szkoleń, w których buduje się wymagane na danym stanowisku pracy umiejętności. Jeżeli odnieść się do taksonomii Blooma, rapid e-learning najbardziej przydaje się w realizacji celów szkoleniowych niższego poziomu – budowania wiedzy, rozumienia i częściowo zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

05.02.2010

Wtorkowe spotkanie z e-learningiem – transmisje on-line


Edyta Floras (Stowarzyszenie e-learningu) zaprasza wszystkich zainteresowanych na kolejne spotkanie z e-learningiem. Temat przewodni spotkania zapowiada się ciekawie:
"Transmisje online instrumentem kształcenia synchronicznego. Technologia, organizacja, metodyka i doświadczenia płynące ze szkoleń online"
prezentację poprowadzi Bartosz Kramek.
 

Jak zawsze celem spotkania będzie, oprócz oczywiście dyskusji wokół tematu przewodniego:

  • wymiana doświadczeń wśród uczestników,
  • wymiana kontaktów,
  • określenie potrzeb i możliwości uczestników.
Czas i miejsce spotkania:
9 luty, godz. 18.15 – 20.15, budynek główny SGH w Warszawie przy ul. Niepodległości 162 (stacja metra - pole mokotowskie) sala 152. Gospodarzem spotkania jest Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH. Więcej informacji znajdziesz na stronie spotkania.