20.09.2009

Ekran szkoleniowy – ilość elementów oraz ich układ i treść

Wiemy, że nasz umysł potrafi bez problemu zapamiętać około 7 elementów. Szczególna dobrą zdolność zapamiętywania mamy w odniesieniu do twarzy ludzi.

Stąd można przyjąć, że jeżeli zobaczymy 6 twarzy na zdjęciu i następnie otrzymamy zadanie, aby wskazać, czy pokazana na kolejnym zdjęciu twarz znajduje się w tym samym miejscu, czy w innym, będziemy mogli bez problemu odpowiedzieć na to pytanie.

Co jednak się stanie kiedy odwrócimy twarze w pionie (twarze będą "do góry nogami").


Okazuje się, że nasza możliwość rozpoznawania twarzy oraz zdolność do zapamiętywania znacznie spada. Trudniej jest odpowiedzieć na pytanie, czy prezentowana twarz znajduje się w tym samym miejscu.
Ciekawy eksperyment w tym zakresie możesz znaleźć na blogu Cognitive Dayli. W artykule "Is expert memory better than non-expert memory?" autorzy prezentują film, który jest częścią eksperymentu, twoim zadaniem jest rozpoznanie, czy prezentowana twarz jest w tym samym miejscu.

Okazuje się, że zdolność do zapamiętywania zależy od:

  • położenia twarzy "normalne" – "do góry nogami",
  • indywidualnych zdolności do zapamiętywania,
  • od tego czy osoba biorąca udział w eksperymencie jest ekspertem w swojej dziedzinie – czyli czy ogląda to w czym się specjalizuje.

Jakie mogą z tego być wnioski dla projektowania e-kranów szkoleniowych w kursie e-learningowym, jeżeli prezentowany materiał wymaga zapamiętania:

  1. Ważna jest nie tylko ilość elementów umieszczonych w ekranie szkoleniowym
  2. Ważne jest także położenie elementów w ekranie szkoleniowym
  3. Istotne jest czy adresat szkolenia jest już ekspertem w danej dziedzinie, czy raczej początkującym – ekspert może mieć nieco więcej elementów treści, początkujący mniej.

06.09.2009

Książka “Essential Articulate Studio ’09” Patti Shank , Jennifer Bircher

Część wolnego czasu w okresie wakacyjnym poświęciłem na lekturę książek. Jedną z nich była wydana niedawno, książka na temat autorskiego oprogramowania Articulate Studio. To co zwraca uwagę na pierwszy rzut oka to objętość książki – prawie tysiąc stron. Jak to się stało, że książka na temat prostego w obsłudze oprogramowania ma taką objętość? "Essential Articulate Studio '09" to po prostu pełne i rzetelne omówienie Articulate Studio '09. Autorki omówiły krok po kroku wszystkie funkcje i zastosowanie Articulate Presentera, Quizmakera, Articulate Engage i Video Encodera.

Po krótkim wprowadzeniu, zawierającym omówienie zastosowania, wchodzącego w skład Articulate Studio, oprogramowania oraz krótkim rozdziale dotyczącym rapid e-learningu rozpoczyna się właściwa część książki, omawiająca poszczególne programy. Każdy rozdział każdego z programów, rozpoczyna workflow, w graficzny sposób pokazujący, krok po kroku, jak najlepiej pracować w danym programie, żeby osiągnąć zamierzone efekty.


W części dotyczącej Articulate Presentera autorki rozpoczynają od omówienia dobrych praktyk w zakresie projektowania slajdów w programie PowerPoint, a następnie przechodzą do omówienia samego Presentera. Omówione jest miedzy innymi dodawanie narracji do slajdów, szczegółowo też, zilustrowany jest i omówione w klarowny sposób, krok po kroku, tworzenie rozgałęzień w Presenterze. Tak więc z książki dowiesz się jak tworzyć nawigację nieliniową, aby sprzyjała jeszcze bardziej efektywnemu uczeniu się w kursie.
W szczegółowy sposób zostało omówione tworzenie poszczególnych rodzajów quizów w Quizmakerze i interakcji w Engage. Książkę kończy omówienie zagadnień związanych z publikowaniem kursu i nowego programu Video Encoder, dostępnego dopiero od tej wersji Articulate Studio.


Książka napisana jest dość prostym językiem, do przeczytania wystarczy podstawowa znajomość angielskiego. Zawiera bardzo dużo ilustracji i tabel prezentujących w czytelny sposób wiedzę na temat oprogramowania.


Dla kogo jest adresowana? Myślę, że można ją polecić wszystkim rozpoczynającym pracę z Articulate Studio, bądź tym, którzy chcieli by uporządkować swoją wiedzę dotyczącą Articulate Studio. Jeżeli na przykład denerwuje cię, podczas projektowania kursu to, że po jego opublikowaniu nie działają animacje zastosowane w programie PowerPoint, to z książki dowiesz się, że animacje można podzielić na trzy grupy – te które obsługuje Articulate Presenter w pełni, te które obsługuje częściowo i te których nie obsługuje. Dowiesz się też jakie animacje zaliczają się do każdej z tych grupy. Jeżeli natomiast, bardziej szukasz inspiracji do pracy w Articulate, niż usystematyzowanego omówienia oprogramowania, to w książce tego nie znajdziesz, szukaj raczej na blogu Toma Kuhlmanna.


Książkę możesz kupić na Amazonie. Na zakończenie dobra wiadomość - jest szansa, że książka, nawet jeśli zamówisz zwykłą przesyłkę, dojdzie szybko. Mój egzemplarz wysyłany był z Niemiec i przyszedł w ciągu paru dni od zamówienia.

04.09.2009

Jakie kompetencje budujesz i rozwijasz w kursie e-learningowym?

Czy rodzaj kompetencji pracowniczych jakie kształtujemy ma wpływ na budowę i realizację kursu elearningowego?

Niemożliwe jest stworzenie jednej uniwersalnej listy kompetencji, w związku z tym tworzone są listy dostosowane do specyfiki przedsiębiorstwa i wymagań stanowisk pracy. Na przykład standardy kwalifikacyjne w bankowości.

Czy jednak są uniwersalne kompetencje odnoszące się do wszystkich zawodów ? W odniesieniu do wszystkich zawodów można mówić o kompetencjach dwojakiego rodzaju Kwaśnica (1990) - kompetencjach interpretacyjnych i kompetencjach realizacyjnych (wykonawczych). Kompetencje interpretacyjne to wartości, wiedza umiejętności, które czynią świat zrozumiałym. Umożliwiają formułowanie celów, metod działania oraz postrzeganie siebie i otoczenia jako warunków stanowiących ograniczenia i możliwości działania. Kompetencje realizacyjne to wiedza natury technicznej i implikowane przez nią umiejętności posługiwania się określonymi metodami i środkami działania.

Oba rodzaje kompetencji powinny być kształtowane równolegle. Począwszy jednak od edukacji szkolnej, a na doświadczeniach pracy zawodowej kończąc, naruszany jest ten naturalny porządek. Racjonalizacja i organizacja pracy powodują, że następuje oddzielenie zadań interpretacyjnych od realizacyjnych. Rośnie zapotrzebowanie na sprawnych wykonawców, zwalniając pracowników z rozwijania kompetencji interpretacyjnych. Te ostatnie pozostają w centrach decyzyjnych, udziałem większości są natomiast zadania wykonawcze. Z badań Felisiak i Pawełczyk (2004) nad realizacją standardów kwalifikacyjnych w bankowości wynika, że kompetencje instrumentalne są bardziej wykształcone u pracowników banków niż pozostałe.

Kompetencje realizacyjne buduje się łatwiej i szybciej w e-learningu, łatwiej podać receptę, schemat działania niż uruchamiać mechanizmy, w których uczący się sam wypracuje sobie schemat działania oraz rozwoju umiejętności analizy sytuacji. Firmy chciałyby żeby nauczyć pracownika szybko, redukując koszty. Taniej i szybciej buduje się kurs e-learningowy w którym możemy podać receptę, schemat wykonania i sprawdzić zdobyte kompetencje realizacyjne za pomocą pytań sprawdzających i quizów. W roli tej świetnie sprawdzają się kursy e-learningowe w których liniowo prezentowane są treści szkolenia.

Budując kurs powinniśmy zadać sobie pytanie czy ma on przygotowywać do roli sprawnego wykonawcy.

Czy zawód, dane stanowisko lub potrzeba chwili wymaga by:

• wykonywać wyznaczone zadania

• sprawnie posługiwać się opracowanymi już metodami i środkami

• ulepszać metody i środki, by lepiej realizować wyznaczone cele

Czy szkolenie ma służyć adaptacji do roli. Czy też rozwijać chcemy kompetencje interpretacyjne, przygotowując pracownika do krytycznego przekraczania roli. Pewne typy zawodów wymagają rozwijania kompetencji interpretacyjnych, szczególnie te, gdzie specyfika pracy wymaga działania w sytuacjach, które nie są powtarzalne, gdzie występują interakcje społeczne, gdzie istotny jest kontakt z klientem oraz wszędzie tam, wymagana jest umiejętności rozumienia sytuacji, a nie tylko sprawnego posługiwania się określonymi technikami. Zasady, metody, techniki, instrukcje muszą zostać poddane samodzielnemu uprawomocnieniu przez pracownika, który musi odpowiedzieć na pytanie czy i pod jakimi warunkami znajdują one zastosowanie w konkretnej sytuacji oraz jakiej wymagają modyfikacji.

W kolejnej części artykułu napiszę jak można kształtować kompetencje interpretacyjne w kursie e-learningowym.