19.12.2006

Czy rapid e-learning zrewolucjonizuje szkolenia prowadzone za pomocą e-learningu?

Z przeprowadzonej przeze mnie analizy 677 szkoleń zorganizowanych przez Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji w okresie styczeń 2005 do marzec 2006 roku wynika, że 76 z nich, czyli 11% wszystkich szkoleń nie mogłoby zostać zorganizowane z wykorzystaniem tradycyjnego e-learningu . Głównymi czynnikami, które powodują taki stan rzeczy są:
- krótki czas w jakim szkolenie musi zostać przygotowane i w jakim uczestnicy szkolenia muszą zostać przeszkoleni,
- niski budżet takich szkoleń.

Wspomniane 11 procent szkoleń musiało być przygotowane w kilka tygodni, a przynajmniej w czasie krótszym niż półtora miesiąca. Po za tym treść szkoleń ulegała częstym zmianom, uaktualnieniom, zawartość kursu szybko się dezaktualizowała . Rozwiązaniem problemu szkoleń, które stanowią wspomniane 11 procent może być rapid e-learning.

Josh Bersin wskazuje, na dwie główne przyczyny rosnącego zapotrzebowania na rapid e-learning. Pierwsza, to zapotrzebowanie na szybko tworzone kursy dla biznesu, wynikające z rosnącej konkurencji, aktualizacji produktów i innych potrzeb biznesu. Druga przyczyna to dążenie do maksymalnego wykorzystania czasu i talentu ekspertów jakich ma firma, by nie tracili oni dni i tygodni na robienie tego samego szkolenia.

Wspomniany Josh Bersin charakteryzuje rapid e-learning jako „nowy paradygmat”, który rewolucjonizuje szkolenia prowadzoną za pomocą e-learningu. Studium Bersin & Associates (2004) definiuje rapid e-learning za pomocą następujących kategorii, które odróżniają rapid e-learning od tradycyjnego e-learningu :
· „szkolenie, może zostać przygotowane, w mniej niż trzy tygodnie,
· eksperci przedmiotu (SMEs) są najważniejszym zasobem przy tworzeniu szkolenia,
· dobrze znany program narzędziowy (np. PowerPoint) lub przyjazne dla użytkownika szablony tworzą punkt startu w tworzeniu kursu,
· prosta ocena, informacja zwrotna i śledzenie postępów,
· mogą być zawarte elementy medialne, które wzbogacają nauką, ale nie tworzą barier technologicznych (np. głos),
· moduły uczące mogą zostać przerobione w godzinę lub w czasie krótszym, najczęściej w 30 minut,
· może zostać wykorzystany synchroniczny (live) lub asynchroniczny model e-learningu” (Bersin & Associates, 2004: 5).Warto zwrócić uwagę na istotną cechę rapid e-learningu jaką jest bezpośredni kontakt z ekspertem, który jest głównym odpowiedzialnym za rozwój zawartości kursu. To co otrzymuje uczestnik kursu jest głównie wytworem eksperta, zapośredniczonym jedynie przez nowoczesną technologię. Rapid e-learning jest bardzo bliski zarządzaniu wiedzą i polega na ujawnianiu wiedzy zamkniętej w głowach ekspertów. Jest metodą, czy też pretekstem na ujawnienie ukrytej wiedzy w korporacji. Istotna dla działalności firmy wiedza przestaje być własnością jednej osoby, przestaje być zamknięta w głowie eksperta, zostaje spisana i włączona w procesy zarządzania wiedzą w firmie (Cocheu, 2005).

Czy stosując rapid e-learning można jeszcze efektywniej prowadzić szkolenia biznesowe? Tak jak obiecałem, dziś pierwsza część tekstu którego tytuł brzmi "Jak skutecznie wykorzystać rapid e-learning w szkoleniach korporacyjnych?". Piszę w nim o tym jak można zdefiniować rapid e-learning i jakie jest jego miejsce w e-learningu korporacyjnym. Patrz obok dział "Artykuły".

Technorati Tagi:

22.10.2006

Jak Malvern Instruments zaoszczędził 500 000 $ ?

Firma Malvern Instruments jest wiodącym dostawcą systemów oprzyrządowania, w których stosuje się wysoko rozwinięte technologie. Posiada kanały dystrybucyjne i klientów rozproszonych po całym świecie. Przed wdrożeniem rapid e-learningu w Malvern działał następujący system szkoleń: przeszkolony trener szkolił najpierw wewnętrzny zespół sprzedaży przedsiębiorstwa, następnie szkolone były osoby w kanałach dystrybucyjnych, dalej przedstawiciele handlowi itd. Taki obieg szkoleń wymagał kilku tygodni, żeby przeszkolić wszystkich zainteresowanych. Jakie były ujemne strony takiego rozwiązania:
- informacja o produkcie docierała do zainteresowanych po tym, jak produkt ukazał się na rynku, a wiec w nieefektywnym czasie,
- eksperci Malvern zmuszeni byli do stałego podróżowania, w związku z tym cierpiały ich obowiązki zawodowe, także udzielali odpowiedzi na pytania techniczne i problemy techniczne klientów z opóźnieniem.
Firma Malvern zastosowała rozwiązania rapid e-learningowe firmy Brainshark, dzięki temu:
- w 2005 roku zaoszczędzono 546 000 $ w 2005 roku, nie wliczając w to kosztów podróży,
- skrócono czas dostarczenia produktów z kilku tygodni do kilku dni,
- wiedza przekazywana jest bezpośrednio od ekspertów tematu, nie występuje więc zjawisko przekłamania wiedzy i jej rozwodnienia,
- zredukowano czas i wysiłek ekspertów technicznych przeznaczany na podróże, dzięki temu zwiększono ich skuteczność,
- dostarczana wiedza jest zawsze najświeższa, aktualna i dynamicznie się zmienia.
Więcej można przeczytać tutaj.

10.07.2006

Skracanie cyklu życia produktów

Rosnące tempo zmian technologicznych powoduje, że przeciętny cykl życia nowego produktu w branży technologii zaawansowanych spada do 1 roku np. telefony komórkowe. Ta ciekawa informacja pochodzi ze szkolenia "Metodyka czy umiejętności Project Managera decydują o sukcesie projektu?" ? autor: Sławomir Halbryt, przewodniczący Pomorskiej Grupy Regionalnej SPMS, certyfikowany Project Manager. Szkolenie odbyło się w Wyższej Szkole Bankowej - 7 czerwiec 2006 w Poznaniu. Jakie z tej informacji wynikają wnioski dla e-learningu? Szkolenia rapid e-leaarning mogą zapewnić dostarczenie wymaganych informacji i wiedzy związanej z wdrożeniem takich produktów w korporacjach.

Konferencja naukowa: E-learning jako metoda wspomagająca proces kształcenia

Blogger.com po przejściowych kłopotach znowu działa bez zarzutu, biorę się więc za uzupełnianie mojego blogu. 2 czerwca br. odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku E-learning jako metoda wspomagająca proces kształcenia. Miałem przyjemność zaprezentować na tej konferencji referat na temat rapid e-learningu pod tytułem Skuteczny rapid e-learning. Prezentacja z mojego wystąpienia znajduje się tutaj.

06.05.2006

Blogi, podcasty i RSS

Blogi, podcasty i RSS - można wykorzystać je skutecznie w e-learningu i rapid e-learningu. Warto się nad ich wykorzystaniem zastanowić ze względu na przewidywany wzrost ich popularności. Analitycy Forrestera przewidują, że w 2010 r. ponad 12 mln gospodarstw w USA będzie korzystało z podcastów. Według PQ Media amerykański rynek reklamy na blogach, w podcastach i RSS urośnie do blisko 50 mln dol. w tym roku i będzie się podwajać z roku na rok aż do końca dekady (źródło: Gazeta Wyborcza), co wskazuje na to jak duża będzie popularność tych narzędzi, co stwarza różnorodne możliwość ich wykorzystania w e-learningu.

24.04.2006

Rapid e-learningu w projektach szkoleniowych dofinansowanych z UE

Przygotowuję tekst mojego wystąpienia na konferencję naukową "E-LEARNING JAKO METODA WSPOMAJAJĄCA PROCES KSZTAŁCENIA".Konferencja odbędzie się w siedzibie Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, przy ulicy Dolna Brama 8, w dniu 2 czerwca 2006 r. Chcę tam powiedzieć parę słów o wykorzystaniu rapid e-learningu w projektach szkoleniowych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Na kanwie tych przygotowań parę refleksji.
Jakie cechy charakterystyczne decydują o tym, że wykorzystujemy rapid e-learning w projektach szkoleniowych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej?
Po pierwsze, krótki czas przygotowania kursu z wykorzystaniem rapid e-learningu. Rapid e-learning można wykorzystać w programach szkolenia doradców ds. funduszy unijnych. Przepisy regulujące wykorzystanie funduszy unijnych w pełni będą znane są tuż przed rozpoczęciem nowego okresu programowania, zbudowanie tradycyjnego kursu e-learningowego trwa kilka miesięcy, natomiast my chcemy, żeby nasi doradcy ds. funduszy unijnych w bankach mogli od momentu startu nowego okresu programowania świadczyć klientom banku usługi doradcze w tym zakresie. Szkolenie pracowników za pomocą tradycyjnego e-learningu ze względu na kilkumiesięczny okres przygotowania nie będzie miało tu zastosowania, natomiast kurs szkoleniowy przy pomocy rapid e-learningu można utworzyć w ciągu 2-4 tygodni.
Innym przykładem zastosowania rapid e-learningu jest sytuacja kiedy, chcemy dofinansować ze środków unijnych szkolenia dla pracowników w zakresie problemów które mają krótki okres aktualności. Kilka miesięcy na wyprodukowanie kursu za pomocą tradycyjnego e-learningu spowoduje, że kurs ulegnie dezaktualizacji. Rapid e-learning pozwala na realizację szkoleń, których treść dezaktualizuje się na przykład po dwóch, czy trzech miesiącach. Przy zastosowaniu tradycyjnego e-learningu takiej możliwości nie mamy.
Rapid e-learning pozwala prowadzić szkolenia tam gdzie istnieją niskie budżety na szkolenia e-learningowe. Może znaleźć swoje zastosowanie w uzupełnieniu szkoleń stacjonarnych. Jakie ma to znaczenie przy budowaniu projektów dofinansowanych ze środków unijnych? Po pierwsze szkolenie rapid e-learningowe wymaga mniejszego nakładu środków ? mniejsze zespoły ludzi by stworzyć szkolenie, niż w tradycyjnym e-learningu, mniejsze nakłady finansowe, krótszy czas realizacji. Co możemy zyskać? Możemy wpisując rapid e-learning w przygotowywany projekt na którego realizację staramy się o dofinansowanie ze środków unijnych się uzyskać dodatkowy argument ? wykorzystanie w realizacji projektu najnowszych technologii.
Rapid e-learning może wspomagać działalność szkoleniową korporacji czy uniwersytetów, które rozpoczynają dopiero działalność w zakresie e-learningu i chciały by włączyć e-learning do realizowanych projektów szkoleniowych dofinansowanych ze środków unijnych. Rapid e-learning wykorzystuje dostępne szeroko programy narzędziowe i jest łatwiejszy do wykonania i wdrożenia.