28.02.2009

Rapid e-learning 2009 cz.2. - Dlaczego rapid e-learning jest tańszy od tradycyjnego e-learningu?


Inwestycja w kurs rapid e-learningowy może być niższa nawet o 50%, od inwestycji w kurs w tradycyjnym e-learningu. Jest to ważna korzyść dla firm w czasach recesji, kiedy liczą się wysokie kompetencje pracowników, by uzyskać przewagę na rynku, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów szkoleń. Stąd w drugiej części cyklu "Rapid e-learning 2009" postanowiłem napisać o korzyściach z rapid e-learningu w postaci niższych kosztów. Być może zastanawiasz się lub zastanawiałeś się dlaczego właściwie rapid e-learning jest tańszy? Wpływają na to różnice w procesie projektowania i produkcji kursu. W tym poście prezentuję niektóre z nich. Mogą być one interesujące dla Ciebie i Twojej firmy, gdyż cięcie kosztów odbywa się z zachowaniem wysokiej jakości i skuteczności kursu.
Zastosowanie metody prototypowania
Metoda ta z powodzeniem stosowana jest przez Kineo. Sprawdzona również przeze mnie osobiście. Klient dostarcza brief projektu i materiały do produkcji kursu. Na bazie otrzymanych materiałów, w ścisłej współpracy z ekspertem merytorycznym, budowana jest w PowerPoincie zawartość lekcji i zawartość poszczególnych ekranów szkoleniowych. Określony zostaje kluczowy materiał, który powinien trafić do kursu. W programie PowerPoint tworzone są prototypy ekranów szkoleniowych danej lekcji – wstępny wygląd, opis interaktywności oraz ich zawartość merytoryczna.
Ekrany zostają przekazane wykładowcy do konsultacji i oceny. Po konsultacjach nanoszone są natychmiast poprawki. Istnieje możliwość konsultacji on-line lub spotkanie bezpośrednie i naniesienie poprawek w trakcie takiego spotkania. Następnie zbudowany zostaje przez grafika prawie ostateczny wygląd ekranów szkoleniowych.
Tak przygotowany materiał przegląda ponownie ekspert merytoryczny i zgłasza uwagi. Dopracowywany jest ostateczny wygląd ekranów szkoleniowych. Na koniec testowana jest ostateczna wersja kursu.
Dzięki tej metodzie możemy połączyć etap budowania scenariusza i projektowania kursu. Korzystając z szybkiego prototypowania, jako skutecznej metody prezentowania pomysłów i interaktywności nie musimy tworzyć takich dokumentów jak dokumenty rozpoczęcia projektu, Storyboards, skrypty, specyfikacje itp. Zmniejsza to ilość osób pracujących przy projekcie.
Ekspert merytoryczny i doświadczony projektant kursu kluczowymi osobami w projekcie
Opisana powyżej metoda wymaga ścisłej współpracy z ekspertem merytorycznym. Wymaga również dużego doświadczenia podczas tworzenia projektu kursu. Zmniejszenie zespołu tworzącego kurs daje możliwość zatrudnienia doświadczonego projektanta, przy niższych kosztach osobowych ogółem.
Zastosowanie prostych w użyciu narzędzi do produkcji
Zastosowanie programów takich jak Articulate Presenter, czy Captivate w znaczącym stopni skraca czas produkcji kursu. Na wyjściu otrzymujemy kurs w formacie Flash, zgodny ze standardem SCORM, bogaty w interaktywności, zawierający guizy i testy.
Podsumowanie
Poniższa tabela zawiera porównanie tradycyjnego e-learningu i rapid e-learningu, w porównaniu brałem pod uwagę głównie elementy wpływające na obniżenie kosztów kursu.
E-learningRapid e-learning
 • Rozbudowana dokumentacja projektu
 • 2-3 miesięcy
 • Duży zespół projektowy

 • Rozbudowane, skąplikowane narzędzia do produkcji

 • Aktualizacja – kilka tygodni lub miesięcy
 • Prototypowanie i inne metody skracające czas projektowania kursu
 • 2-3 tygodni
 • Mały zespół projektowy z wysokiej klasy specjalistami
 • Kompleks prostych w użyciu narzędzia do produkcji, zwykle dedykowanych do rapid e-learningu
 • Aktualizacja 1 dzień do kilku dni
Podsumowując możemy stwierdzić, że zastosowanie prototypowania, krótszy czas produkcji kursu, niższe koszty osobowe, narzędzia produkcyjne w postaci programów dedykowanych do rapid e-learningu i szybka aktualizacja w istotny sposób przyczyniają się do obniżenia kosztów przygotowania, produkcji i aktualizacji kursu.

21.02.2009

Najlepsze narzędzia do rapid e-learningu

Na zakończonym niedawno w Atlancie Training 2009 nagrodzono:

 • w kategorii Rapid Learning Content Development Shootout: Articulate,
 • w kategorii Rapid Learning Publishing Shootout: Atlantic Link.

Pierwsze z narzędzi zapewne znane jest stałym czytelnikom mojego bloga. Pisałem o nim w jednym z ostatnich postów.

Drugie ze zwycięskich narzędzi pozwala na tworzenie kursów w trybie on-line oraz proste i szybkie ich publikowanie.

Przy tej okazji postanowiłem stworzyć listę najlepszych, najpożyteczniejszych, godnych polecenia narzędzi do rapid e-learningu. Lista będzie mieścić się na blogu, na pasku bocznym, z prawej strony. Jeżeli znasz narzędzie do rapid e-learningu godne polecenia, proszę napisz w komentarzu do tego postu, a na pewno je dodam. W ten sposób pomożemy sobie wzajemnie.

15.02.2009

Rapid e-learning 2009 część 1 – Rapid e-learning dzisiaj


Termin e-learning ma nieco ponad 10 lat, natomiast termin rapid e-learning pojawił się 2004 roku, kiedy Elliott Masie zorganizował we wrześniu seminarium na ten temat w Las Vegas, a Josh Bersin opublikował studium na temat rapid e-learningu. Studium Bersin & Associates 2004 definiuje rapid e-learning za pomocą następujących kategorii:
 • rapid e-learning to szkolenie, które może zostać przygotowane, w mniej niż trzy tygodnie,
 • eksperci przedmiotu (SMEs) są najważniejszym zasobem przy tworzeniu szkolenia,
 • dobrze znany program narzędziowy (np. PowerPoint) lub przyjazne dla użytkownika szablony są punktem startu w tworzeniu kursu,
 • prosta ocena, informacja zwrotna i śledzenie postępów,
 • mogą być zawarte elementy medialne, które wzbogacają nauką, ale nie tworzą barier technologicznych (np. głos),
 • moduły uczące mogą zostać przerobione w godzinę lub w czasie krótszym, najczęściej w 30 minut.
 • może zostać wykorzystany synchroniczny (live) lub asynchroniczny model e-learningu" (Bersin & Wspólnicy, 2004).
Więcej znajdziesz w artykule "Jak podnieść skuteczność szkoleń za pomocą rapid e-learningu?".

Od 2004 roku zaszły znaczne zmiany w zakresie technologii i rozwoju metodyki rapid e-learningu. Dziś rapid e-learning można określić następującymi kategoriami:
 • rapid e-learning to szkolenie, które może zostać przygotowane, w mniej niż trzy tygodnie,
 • eksperci merytoryczni są najważniejszym zasobem przy tworzeniu kursu,
 • punktem startu w tworzeniu kursu jest program PowerPoint,
 • wygląd kursu stworzonego w rapid e-learningu zależy tylko od potrzeb zlecającego i zdolności grafika tworzącego layout kursu, projekt może być w pełni zgodny z najnowszymi trendami graficznego projektowania, w niczym nie przypomina prezentacji PowerPoint,
 • wyprodukowany kurs zawiera elementy multimedialne jak dźwięk, animacje, flash, filmy i elementy społecznościowy bezpośrednio wpisane w kurs jak np. Wiki,
 • kursy rapid e-learning są w pełni zgodne ze standardem SCORM,
 • kurs może zawierać rozgałęzienia - nawigację nieliniową - można zaprojektować różne ścieżki uczenia się w zależności od poziomu wiedzy i potrzeb kursanta,
 • można tworzyć dłuższe moduły szkoleniowe najczęściej 30-45 minutowe lub kilkuminutowe mikro-kursy,
 • krótki czasu produkcji kursu i znacznie niższe niż w tradycyjnym e-learningu koszty - to zasługa oprogramowania, często dedykowanego do rapid e-learningu oraz specyficzna dla rapid e-learningu metodologia tworzenia kursu np. zastosowaniu metody prototypowania.
Od tego czasu powstania, popularność rapid e-learningu stale rośnie. Wynika ona z potrzeby świata biznesu na szkolenia, które byłyby szybką reakcją na zachowania konkurencji, wprowadzanie nowych lub zmienionych produktów, czy na przykład częste i nagłe zmiany w zakresie prawa i ustawodawstwa. Pojawiają się też argumenty za tym, żeby zastosować rapid e-learning w kształceniu akademickim.
Więcej napiszę w kolejnych częściach tego cyklu.

12.02.2009

Co kognitywistyka wnosi do e-learningu ?


Na interesującym blogu Marka Goliasza, na temat zastosowań kognitywistyki, znaleźć można prezentację, dotyczącą tego co kognitywistyka wnosi do e-learningu.
Rozwinięciem treści prezentacji jest interesujący tekst pokonferencyjny "Cognitive science w e-learningu". Goliasz pisze w nim między innymi o znaczeniu wizualizacji materiału zawartego w kursie i o tym, że dużym wyzwaniem dla projektanta kursów e-learningowych, w świetle badań kognitywistycznych, jest umieszczenie treści kursu w takim kontekście, żeby wspierać proces wchodzenia uczącego się na coraz wyższe poziomy zrozumienia.
Punktem wyjścia podczas projektowania kursu jest określenie klarownych celów kursu – bez klarownych celów kursu nie zaangażujesz kursanta i nie osiągniesz wzrostu jego wiedzy i umiejętności, w zakresie, który byłby przydatny, na przykład, na danym stanowisku pracy. Jak słusznie pisze autor, bez jasnego zdefiniowana celów kursu, nawet najbardziej atrakcyjne treści multimedialne nie podwyższą jakości kursu.

08.02.2009

Mikroszkolenia produktowe za pomocą rapid e-learningu


Zdaje się potwierdzać skuteczność mikroszkoleń, o których pisałem w 2007 roku, w poście Samoobsługowe portale i mikroszkolenia. Niedrogie, tworzone w krótkim czasie, z wykorzystaniem rapid e-learningu mikroszkolenia, czyli trwające od kilku do kilkunastu minut szkolenia, mogą przynieść zadziwiające rezultaty.
Firma NIKE wprowadziła trwające od 3 do 7 minut szkolenia e-learningowe przekazujące podstawową wiedzę na temat różnych produktów. W sklepach, które wdrożyły te szkolenia nastąpił 4-5% wzrost sprzedaży.
Z takim szkoleniem pracownicy mogą zapoznać się przed lub tuż po zakończeniu pracy, tak więc mogą one być prowadzone również na stanowiskach pracy, na których prowadzona jest obsługa klienta. Ten sposób szkolenia można wykorzystać śmiało w szkoleniu pracowników Front Office.