16.05.2012

Rozprawiamy się z mitami w projektowaniu e-learningu - mity dotyczące tekstu i grafiki


Nowe wydanie książki "e-Learning and the Science of Instruction - Proven Guidelines for Consumers and Designers of Multimedia Learning, Third Edition" Ruth Colvin Clark i Richarda E. Mayera jest okazją do rozprawienia się z kilkoma mitami i dylematami w e-learningu.


Mit 1: czy sam tekst w ekranie szkoleniowym jest skuteczny?
Odpowiedź: Sam tekst jest mniej skuteczny niż połączanie tekstu i grafiki.

Mit 2: czy połączenie każdej grafiki i tekstu na ekranie szkoleniowym jest skuteczne?
Odpowiedź: łączenie grafiki i tekstu jest skuteczne pod pewnymi warunkami, nie każde połączenie tekstu i grafiki będzie skuteczne, nie każda grafika, która znajdzie się na ekranie szkoleniowym będzie wspierać skuteczność uczenia się.

Skuteczne zrozumienie wzrasta kiedy połączymy tekst z  prostymi nawet grafikami, czy schematami obrazującymi zjawiska omawiane w tekście.

Skuteczny jest tekst opisujący zjawiska w miejscu ich dziania się - zamieszczamy opis obok opisywanego elementu grafiki, a nie gdzieś poniżej.

Grafika może pełnić skutecznie kilka funkcji:

  • ozdobne
  • reprezentacyjne
  • relacyjne
  • organizacyjne
  • transformacyjne
  • interpretacyjne

Więcej na ten temat znajdziesz w książce.

Mit 3: łączenie grafiki i tekstu jest zawsze równie skuteczne niezależnie od odbiorcy.
Łączenie grafiki i tekstu jest bardziej skuteczne, gdy odbiorcami są użytkownicy początkujący niż zaawansowani. W przypadku użytkowników zaawansowanych zasada łączenia grafiki i tekstu może nie mieć zastosowania.