26.06.2009

Czy darmowy Xerte zastąpi Articulate Studio?

Zrobić kurs e-learningowy zawierający ekrany z tekstem, zdjęcia, lektora i testy sprawdzające wiedzę to, przy dzisiejszych narzędziach autorskich do tworzenia kursów, nie sztuka. Wyzwaniem jest zrobić kurs, który zaangażuje uczestnika, na przykład tworząc w nim interesujące interaktywności.

Na IX Konferencji "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka", która odbyła się w dniach 17-19.06.2009 w Warszawie, Marian Rusek i Arkadiusz Orłowski powiedzieli coś co mnie zaskoczyło ogromnie i nawet zrobiłem wielkie "WOW" kiedy , przeczytałem na slajdzie ich prezentacji, że darmowy "Xerte dorównuje profesjonalnym narzędziom rapid e-learning" na przykład Articulate Studio.

Prezentację możesz obejrzeć poniżej(warto!), żeby obejrzeć prezentację w pełnym oknie, kliknij znaczek w prawym górnym rogu:
Więcej o konferencji, Xerte i przykładowy kurs w Xerte znajdziesz tutaj:
strona konferencji,
Xerte,
przykładowy kurs w Xerte.

O rapid e-learningu i jego narzędziach, stosowanych na uczelni wyższej, możesz przeczytać w postach:
"Potencjał Articulate w dydaktyce na uczelni wyższej",
"Rapid e-learning na uczelni wyższej".

11.06.2009

Realny i wirtualny świat e-learningu

Tegoroczna, VII konferencja e-learningowa z cyklu "Elektronizacja nauczania", organizowana przez Instytut Maszyn Matematycznych, odbędzie się pod hasłem "Realny i wirtualny świat e-learningu". Konferencja odbędzie się 25 czerwca br. w Warszawie.

Agenda konferencji

Godz.

Temat

Prowadzący

9:00- 9:30

Rejestracja


9:30 - 9:40

Powitanie uczestników

Marek Hołyński
Dyrektor IMM

Standardy i technologie

09:40 - 10:10

Standardy metadanych w zastosowaniach rozproszonych repozytoriów

Monika Biskupska (IMM)

10:10 - 10:40

Protokół OAI-PMH i jego zastosowanie w repozytoriach cyfrowych

Grzegorz Płoszajski (Politechnika Warszawska)

10:40 - 11:00

Przerwa na kawę11:00 - 11:30

Rapid e-learning - metody i techniki budowania efektywnych kursów

Janusz Lenkiewicz (mediaKURSY)

Wirtualne trendy e-learningu

11:30 - 12:30

Technologie wirtualnej rzeczywistości. Przegląd zastosowań w e-nauczaniu

Jolanta Brzostek-Pawłowska (IMM)

12:30 - 12:50

Przerwa na kawę


12:50 - 13:35

Wirtualny Campus UMCS w Second Life

Andrzej Wodecki, Rafał Moczadło (UMCS Lublin)

Dobre Praktyki

13:35 - 14:05

Zastosowanie e-learningu w procesach certyfikacji pracowników, partnerów i klientów – wstęp do kompleksowego zarządzania wiedzą w firmie

Wojciech Wesołowski (Sage Symfonia)

14:05 - 14:20

E-learning w działalności organizacji pozarządowych

Kamila Kaszkiel, Katarzyna Łuczak (Fundacja Instytut Innowacji)

Więcej informacji na temat konferencji znajdziesz tutaj.

09.06.2009

Jak zamawiać materiały do kursu e-learningowego u autorów?

Koniec ubiegłego tygodnia upłynął mi na sprawach związanych z przygotowaniem materiałów do kursów e-learningowych przez autorów. Sprawa była paląca i wyniknęła równocześnie w dwóch projektach, na potrzeby których przygotowuję między innymi kursy e-learningowe i pracuję jako doradca. Jeden projekt to około 24 godzin szkoleniowych i drugi projekt około 1000 godzin szkoleniowych. Sprawa przygotowania dobrych materiałów w obu projektach była istotna, gdyż ilość godzin szkoleniowych jest dość duża. Stąd pomysł, żeby na blogu wrócić do tematu materiałów, stanowiących podstawę przygotowania kursu e-learningowego.

Co może zrobić zamawiający, żeby dostać od autora dobry materiał, na podstawie którego powstanie kurs e-learningowy? Najważniejszym czynnikiem decydującym o sukcesie jest określenie przez zamawiającego grupy docelowej i celu kursu e-learningowego. Określenie grupy docelowej to inaczej określenie dla kogo jest przygotowywany kurs? Warto poprosić autora, żeby przygotował przykłady i studia przypadków dotyczące praktycznych problemów w miejscu pracy osób z danej grupy docelowej. Warto to wyraźnie określić, aby autor tworząc kurs adresowany do pracowników małych i średnich firm podawał przykłady dotyczące małych i średnich firm, a nie na przykład korporacji. Przykłady korporacyjne mogą oczywiście znaleźć się w materiale jednak jako tło, lub w celu pokazania szerszego kontekstu.
Cele kursu e-learningowego są równie ważne. Zamawiasz kurs z zakresu obsługi klienta, warto jest określić jakie najważniejsze, palące problemy, sprawy kurs ma pomóc rozwiązać. Stwórz listę spraw, problemów, którą otrzyma autor kursu lub wspólnie z autorem mozesz ją utworzyć. A co jeżeli nie wiemy jakie problemy ma nasza grupa docelowa? Oczywiście warto się dowiedzieć, spytać, zbadać, pobyć na stanowisku pracy uczestników naszej grupy docelowej. Absolutne minimum to określenie poziomu zaawansowania kursu.
Jak można pomóc autorowi przygotować dobre materiały do kursu? Zdarza się, że materiał do kursu jest napisany w ten sposób: "Najważniejsza w procesie obsługi klienta jest otwarta i aktywna komunikacja. Im szybciej chcemy nawiązać kontakt z klientem tym więcej owej otwartej i szczerej komunikacji jest nam potrzebne …itd." I nie jest to wcale wprowadzenie, tylko w tym duchu napisana jest większa część materiału. Nie ma z czego przygotować interesujacego kursu e-learningowego. Co może pomóc? Z moich doświadczeń wynika, że mogą pomóc szczegółowe wytyczne dotyczące struktury materiału oraz zawartości merytorycznej. Nie wystarczy napisać "wymagane jest podawanie konkretnych przykładów…" - warto to dokładnie opisać w wytycznych dla autora.

Przykładowo fragment takiej instrukcji, obejmujący sprawy o których pisałem, może wyglądać następująco:

Informacje ogólne

Forma materiału który będzie stanowił podstawę do stworzenia ekranów szkoleniowych kursu i podręcznika do kursu to tekst zwarty pisany tak jak na potrzeby książki, czy artykułu podzielony na części (rozdziały), stanowiące zamkniętą całość.

Każdy rozdział tekstu stanowiący zamkniętą całość powinien zawierać:

 1. Cele rozdziału – czego kursant nauczy się z tego rozdziału (3 do maksymalnie 5).
 2. Wprowadzenie do rozdziału
 3. Zagadnienia lekcji
  Zagadnienie 1
  1. Wprowadzenie
  2. Opis
  3. Przykład, studium przypadku, krótki dialog 2 osób (składający się z maksymalnie 10 wypowiedzi – 5 jednej osoby i 5 drugiej) – patrz uwagi szczegółowe poniżej – punkt 4
  4. Komentarz np. do dialogu czy studium przypadku
  5. Ćwiczenie lub pytanie dotyczące studium przypadku lub dialogu (patrz punkt c)
  6. Informacja zwrotna do ćwiczenia
  7. Podsumowanie do zagadnienia 1

  Oczywiście nie zawsze trzeba się trzymać sztywno takiej struktury, warto jednak mieć ją na uwadze.
  Zagadnienie 2….
  Zagadnienie 3 … itd.

4. Podsumowanie rozdziału – napisanie czego uczestnik kursu nauczył się z tego rozdziału.

Uwagi szczegółowe:

 1. Jeżeli jest definiowane pojęcie, powinno być to uczynione w sposób podręcznikowy – czyli powinna być to definicja (np. definicja zarządzania zmianą), po definicji może pojawić się jej szerszy opis i przykłady.
 2. Studia przypadków i przykłady powinny się odnosić do grupy docelowej - małych firm, a konkretniej mówiąc, przykłady powinny być związane z problemami miejsca pracy uczestnika kursu, lub jeżeli to niemożliwe z jego życiowymi problemami, lub były to historie uniwersalne, które mogą dotyczyć każdego. Natomiast przykłady wielkich korporacji, mogą być tłem dla omawianych zagadnień, lub tworzyć szerszy kontekst.
 3. Ćwiczenia zawarte w kursie to pytania jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, porządkowanie itd.

Oczywiście nie zawsze musi to być taka instrukcja dla autora i nie zawsze bardzo szczegółowa, niemniej warto mieć ją przygotowaną, na wypadek, gdyby autor potrzebował od nas wsparcia. O materiałach do kursu e-learningowego pisałem również wcześniej - Jak przygotować dobre materiały do kursu e-learningowego?