24.04.2006

Rapid e-learningu w projektach szkoleniowych dofinansowanych z UE

Przygotowuję tekst mojego wystąpienia na konferencję naukową "E-LEARNING JAKO METODA WSPOMAJAJĄCA PROCES KSZTAŁCENIA".Konferencja odbędzie się w siedzibie Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, przy ulicy Dolna Brama 8, w dniu 2 czerwca 2006 r. Chcę tam powiedzieć parę słów o wykorzystaniu rapid e-learningu w projektach szkoleniowych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Na kanwie tych przygotowań parę refleksji.
Jakie cechy charakterystyczne decydują o tym, że wykorzystujemy rapid e-learning w projektach szkoleniowych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej?
Po pierwsze, krótki czas przygotowania kursu z wykorzystaniem rapid e-learningu. Rapid e-learning można wykorzystać w programach szkolenia doradców ds. funduszy unijnych. Przepisy regulujące wykorzystanie funduszy unijnych w pełni będą znane są tuż przed rozpoczęciem nowego okresu programowania, zbudowanie tradycyjnego kursu e-learningowego trwa kilka miesięcy, natomiast my chcemy, żeby nasi doradcy ds. funduszy unijnych w bankach mogli od momentu startu nowego okresu programowania świadczyć klientom banku usługi doradcze w tym zakresie. Szkolenie pracowników za pomocą tradycyjnego e-learningu ze względu na kilkumiesięczny okres przygotowania nie będzie miało tu zastosowania, natomiast kurs szkoleniowy przy pomocy rapid e-learningu można utworzyć w ciągu 2-4 tygodni.
Innym przykładem zastosowania rapid e-learningu jest sytuacja kiedy, chcemy dofinansować ze środków unijnych szkolenia dla pracowników w zakresie problemów które mają krótki okres aktualności. Kilka miesięcy na wyprodukowanie kursu za pomocą tradycyjnego e-learningu spowoduje, że kurs ulegnie dezaktualizacji. Rapid e-learning pozwala na realizację szkoleń, których treść dezaktualizuje się na przykład po dwóch, czy trzech miesiącach. Przy zastosowaniu tradycyjnego e-learningu takiej możliwości nie mamy.
Rapid e-learning pozwala prowadzić szkolenia tam gdzie istnieją niskie budżety na szkolenia e-learningowe. Może znaleźć swoje zastosowanie w uzupełnieniu szkoleń stacjonarnych. Jakie ma to znaczenie przy budowaniu projektów dofinansowanych ze środków unijnych? Po pierwsze szkolenie rapid e-learningowe wymaga mniejszego nakładu środków ? mniejsze zespoły ludzi by stworzyć szkolenie, niż w tradycyjnym e-learningu, mniejsze nakłady finansowe, krótszy czas realizacji. Co możemy zyskać? Możemy wpisując rapid e-learning w przygotowywany projekt na którego realizację staramy się o dofinansowanie ze środków unijnych się uzyskać dodatkowy argument ? wykorzystanie w realizacji projektu najnowszych technologii.
Rapid e-learning może wspomagać działalność szkoleniową korporacji czy uniwersytetów, które rozpoczynają dopiero działalność w zakresie e-learningu i chciały by włączyć e-learning do realizowanych projektów szkoleniowych dofinansowanych ze środków unijnych. Rapid e-learning wykorzystuje dostępne szeroko programy narzędziowe i jest łatwiejszy do wykonania i wdrożenia.