22.04.2011

Salaman Khan wyjaśnia dlaczego nauka on-line może być skuteczniejsza od tradycyjnej sali wykładowej

Zastanawiając się jak można bardziej twórczo wykorzystać w szkoleniach i edukacji wirtualną klasę, czy szerzej systemy do prowadzenia webcastów i videokonferencji natknąłem się na historię Salamana Khana.
Khan, twórca "The Khan Academy", strony zawierającej ponad 2100 filmów z korepetycjami z różnych dziedzin - od chmii organicznej do finansów, z właściwym sobie humorem wyjaśnia na Ted dlaczego korepetycje on-line mogą być skuteczniejsze od nauki w tradycyjnej sali wykładowej.


Stronę "The Khan Academy" odwiedza ponad 100 tysięcy osób dziennie. Co stanowi tajemnicę sukcesu? Jak zrobić skuteczny film edukacyjny warto zobaczyć na stronie "The Khan Academy".


Akademia Khana to nie tylko zbiór filmów. Można mówić raczej o systemie służącym zdobywaniu wiedzy. Służy temu mapa wiedzy, testy sprawdzające poziom kompetencji. Jeżeli poziom kompetencji jest zbyt niski, by rozwiązać samodzielnie problem student może uzyskać wskazówkę lub obejrzeć film omawiający dany problem. Ważną, bo motywującą funkcję w procesie uczenia się pełnią statystyki. W filmie poniżej Khan wyjaśnia szczegółowo działanie systemu wspierającego uczenie się.Tajemnica sukcesu to nie tylko to, że uczeń może oglądać film w dowolnym  miejscu i czasie. To raczej dążenie do pokonania jak mówi Khan statystyk, które wskazują na to, że 95% czasu pracy nauczyciela to wykład, klasyfikacje itd. natomiast około 5% to czas kiedy nauczyciel siada przy uczniu i stara się mu pomóc. Tu z pomocą przychodzi technologia

W jakim zakresie historia Akademii Khana może być inspirująca? Można sobie wyobrazić, że Twoja organizacja posiada system do prowadzenia zajęć w wirtualnej klasie. Może być to na przykład Adobe Connect Pro lub inny system posiadający wirtualną tablicę i zapis wszystkiego co w wirtualnej klasie się dzieje - zapis czatu, zapis wirtualnej tablicy, zapis nagrania audio wykładu. Z nagranych wykładów można następnie stworzyć bazę wiedzy, połączyć z przygotowanymi ekranowymi kursami e-learningowymi i quizami.
Dać możliwość uczniom, studentom nieliniowego poruszania się po kursie i odsłuchiwania wykładów, które potrzebne są do rozwiązania problemu. Udostępnić statystyki studentom i tutorom.
Akademia Khana naprawdę może być inspirująca :)

16.04.2011

Jak zmniejszyć koszt opracowania jednej godziny szkolenia e-learningowego?

Robyn Defelice i Karl Kapp w swoich badaniach z 2009 r. ustalili, że średni koszt opracowania jednej godziny szkolenia jest wysoki, nie tylko ze względu na koszty wytworzenia samego szkolenia, ale z powodu czynników zewnętrznych, z procesem produkcyjnym niewiele mających wspólnego.

Nathan Eckel autor "Designer-Sme Collaboration", książki poświęconej współpracy między projektantami kursów e-learningowych i ekspertami przedmiotowymi, uważa, że jednym z czynników, które mogą generować większe koszty jest zła współpraca z ekspertami przedmiotowymi. Dziś kontynuuję swoje refleksje dotyczące tego tematu rozpoczęte w poprzednim wpisie na blogu.

Warto zwrócić uwagę, na rzecz wydawałoby się oczywistą, aby  przed rozpoczęciem projektu zrobić wszystko, aby ekspert przedmiotowy był prawidłowo poinformowany o planowanym przebiegu projektu. Warto zaprezentować w sposób jasny podział ról i zakresy odpowiedzialności. Można zaprezentować informacje dotyczące projektu według uproszczonego modelu ADDIE. Nie można jednak przesadzić, szczególnie warto unikać długich dyskusji technicznych. W trakcie spotkania wyjaśniającego proces pomocna z pewnością może być technika perswazji zalecająca, by do każdego prezentowanego elementu dodawać wyjaśnienie dlaczego warto to robić.

Autor książki podaje ciekawe sposoby na budowanie dobrej relacji z ekspertami przedmiotowymi, niektóre dla mnie były zaskakujące. Szczególnie dlatego, że jak okazuje się mając nawet niewielkie umiejętności nazwijmy je psychologiczne jak empatia, perswazja itd. możemy nawiązać dobrą relację z ekspertem przedmiotowym. Oczywiście umiejętności psychologiczne zdecydowanie mogą wesprzeć cały proces.

Co w budowaniu relacji z ekspertem przedmiotowym,według autora książki, może być pomocne:
- empatia
- analiza SWOT
- podejście "to ich pomysł"
- "rozpuszczanie" niepokoju.

Trudno opisać w krótkim poście wszystkie sposoby jakie podaje autor, mogę jedynie polecić przeczytanie tej objętościowo niewielkiej, ale zasobnej treściowo książki.