23.07.2008

Rapid e-learning w Marks & Spencer - studim przypadku

Wakacyjna atmosfera trochę mnie rozleniwiła, stąd mała przerwa od ostatniego napisanego postu ;). Myślę o tym czy napisać, że postaram się to nadrobić w najbliższym czasie, może lepiej jednak dam sobie spokój z deklaracjami, chociaż przyznam szczerze, że ostatni mail z Kineo dostarczył mi niezły zestaw tematów do pisania, na temat rapid e-learningu. Przede wszystkim warto napisać o wdrożeniu rapid e-learningu w Marks&Spencer.
W Marks&Spencer na menadżerów liniowych spada wiele spraw związanych z HR-em, zarządzaniem kadrami. Stąd właśnie pojawił się pomysł, żeby stworzyć portal szkoleniowy, który wspomógłby menadżerów Marks&Spencer w trudnym zadaniu zarządzania HR-em. Powstał projekt portalu nazwanego Line Manager Performance Centrum.
Podejściem wykorzystanym przez Kineo, które realizowało projekt, był rapid e-learning. Wykorzystano najlepsze jego cechy, które można opisać w pięciu punktach:

  1. Maksymalnie skoncentruj się na kliencie, chodzi o bliski i intensywny kontakt, poznanie realnych problemów jakie klienci, tu pracownicy Marks&Spencer, napotykają w miejscu pracy
  2. Bądź kreatywny i skuteczny w gromadzeniu kontentu do kursu - ten punkt opisać można pytaniem "Jak skutecznie pracować z dostawcami kontentu do kursu e-learningowego (wykładowcami), by zdobyć wartościowe treści, w krótkim czasie
  3. Projektuj e-learning dla ludzi i wspólnie z nimi
  4. W sposób efektywny zbierz opinie na temat produktu e-learningowego jaki dostał Twój klient
  5. Zapewnij projektowi możliwość wielokrotnego wykorzystania, aby zmaksymalizować zwrot z inwestycji.

Jednym z częstych problemów w zbieraniu kontentu w rapid e-learningu, przynajmniej tak wynika z moich doświadczeń, jest zabieganie i brak czasu ekspertów przedmiotu (wykładowcy). W tej sytuacji problemem staje się pozyskanie materiału na czas. Istotą rapid e-learningu jest żywa i rzetelna wiedza z pierwszej ręki. Mając bardzo krótki dostęp do ekspertów, Kineo zastosowało zbiór 5 kluczowych pytań, które zadawało każdemu z ekspertów. Pytania te wygenerowały wartościowe informacje, które uzupełniono następnie wiedzą pozyskaną z dokumentów firmowych, dotyczących zagadnień HR-u.
Więcej znajdziesz na stronie Kineo.