11.10.2008

Rapid e-learning narzędzia i techniki

Przeglądając SlideShare trafiłem na prezentację Steave Rayson'a. Szczególnie interesujące rzeczy, w tej prezentacji, znaleźć można począwszy od slajdu piętnastego. Na slajdach Steave dzieli się doświadczeniem Kineo w zakresie tworzenia kursów rapid e-learning.

Porównuje proces tworzenia kursu w tradycyjnym e-learningu i rapid e-learningu. Warto zwrócić uwagę na różnicę w budowaniu zespołów i sposobie pracy zespołów projektujących i tworzących kursy w tradycyjnym e-learningu i rapid e-learningu.