18.08.2008

Rapid e-learning w HSBC - studium przypadku

Dziś kolejne studium przypadku dotyczące kursu rapid e-learning, przygotowane przez KINEO. W omawianym projekcie, celem KINEO było przygotowanie kursów e-learningowych, dostarczających technicznej wiedzy sprzedawcom HSBC.

Założono przestrzeganie następujących zasad:

  • ludzie zajmujący się sprzedażą są nastawieni na cel, dlatego jasne musi być dla nich, że kurs pomoże im w osiągnięciu celu,
  • treści kursu muszą nawiązywać do rzeczywistości handlowców, stąd w kursie muszą zostać osadzone odpowiednie przykłady,
  • handlowcy to ludzie praktyczni - chcą przykładów zastosowania teorii w ich praktyce sprzedażowej.

W związku z tym, że trzydzieści godzin kursu miało być przygotowane w ciągu 2 miesięcy, w tym zebranie materiału, zbudowanie scenariuszy, produkcja, testy i przekazanie kursu do rozpowszechniania, zastosowano rapid e-learning.

To co mnie najbardziej zainteresowało w tym studium przypadku, to współpraca instrukcyjnych projektantów KINEO z ekspertami merytorycznymi HSBC. Wrażenie robi sposób w jaki zaangażowano ekspertów merytorycznych nie tylko w przygotowanie treści, ale również w sam proces budowy scenariusza kursu i projektowanie kursu. Interesująca jest również metoda pracy.

Zastosowana metoda pracy opierała się na założeniu, że 1 godzina kursu przygotowywana jest przez jednego projektanta instrukcyjnego w ciągu jednego tygodnia. Poranek, pierwszego dnia tygodnia to określenie zakresu danej godziny kursu, użytym do tego narzędziem był PowerPoint. W ciągu dwóch pierwszych dni tygodnia instrukcyjny projektant wspólnie z ekspertem merytorycznym przygotowywali scenariusz kursu. Zawartość kursu wprowadzana była do narzędzia rapid e-leraningu jakim jest program Articulate. W trakcie budowania kursu ekspert przedmiotu na bieżąco zapoznawał się z jego treścią i interakcjami oraz wprowadzał poprawki.  W ten sposób piątego dnia mógł już przejrzeć wersję beta kursu. Więcej znajdziesz na stronie internetowej KINEO.