19.02.2011

Kluczowym problemem związanym z wdrożeniem e-learningu na wyższej uczelni jest zbudowanie systemu podnoszenia kwalifikacji nauczycieli akademickich...

Anna Stanisławska Mischke, jeden z najlepszych polskich metodyków zdalnego nauczania, w swoim wystąpieniu na ubiegłorocznej konferencji "Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym" mówiła o jednym z największych problemów związanych z wdrożeniem e-learningu na wyższej uczelni jakim jest podnoszenie kwalifikacji nauczycieli akademickich w zakresie e-learningu, w tym przeszkolenie nauczycieli akademickich oraz transfer wiedzy metodycznej i technologicznej do nauczycieli akademickich.


W związku z tym, że temat jest dość istotny i jak mi się wydaje dotyczy nie tylko Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, na którym pracuje autorka wystąpienia, postanowiłem napisać o nim parę słów.

Co według Stanisławskiej jest problemem:

  • uczelnie coraz bardziej przygotowane są technologicznie, wyzwaniem stojącym przed uczelniami jest natomiast przygotowanie nauczycieli akademickich do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem e-learningu,
  • problemem jest niezbyt efektywny system podnoszenia kwalifikacji nauczycieli akademickich w zakresie e-learningu,
  • zaobserwować można odkładanie przez nauczycieli akademickich na przyszłość zastosowania e-learningu w nauczaniu oraz niechęć nauczycieli do uczenia się czegoś nowego.

Co można zrobić:

  • nie promocja działań, nie tworzenie możliwości, co robi się najczęściej, lecz raczej tworzenie ścieżek rozwoju nauczycieli akademickich,
  • wdrożenie zarządzania zasobami ludzkimi, w tym planowanie szkoleń obowiązkowych, podobnie jak w korporacjach, podnoszących kwalifikacje nauczycieli akademickich,
  • wdrożenie systemu motywacyjnego skłaniającego do rozwijania swojego warsztatu pracy.

Zachęcam do zapoznania się z nagraniem video z wystąpieniem Anny Stanisławskiej, można je znaleźć na stronie konferencji.

2 komentarze:

Marian Rusek pisze...

Znalazłem artykuł nieco szerzej naświetlający temat:

http://www.e-edukacja.net/szosta/referaty/Sesja_2b_1.pdf

Janusz Lenkiewicz pisze...

Dzięki za link. Ciekawe studium projektu.