23.05.2009

25 najlepszych narzędzi do e-learningu w 2009 roku

Jane Hart zaprezentowała podzielony na 25 kategorii zestaw narzędzi e-learningowych, które śmiało mogą stać się częścią, także Twojego, zestawu narzędzi do tworzenia i udostępniania kursów e-learningowych, czy szerzej kontentu edukacyjnego. Są wśród nich zarówno narzędzia komercyjne, jak i bezpłatne. Zapraszam do zapoznania się z prezentacją Jane Hart:


Nie dziwi fakt, że wśród powyższych narzędzi znalazły się także narzędzia do rapid e-learningu, na czele z Articulate Studio i Captivate.

12.05.2009

Potencjał Articulate w dydaktyce na uczelni wyższej - The first European Articulate conference

W minionym tygodniu, godnym uwagi wydarzeniem, w dziedzinie rapid e-learningu, była konferencja "The first European Articulate conference" – 7 maj 2009 r. Pierwsza w Europie konferencja, dotycząca znanego, autorskiego oprogramowania do tworzenia kursów rapid e-learning - Articulate. Konferencja odbyła się na Uniwersytecie w Leeds. Wydarzenie to jest okazją, aby przyjrzeć się możliwościom jakie daje zastosowanie rapid e-learningu i narzędzi autorskich rapid e-learningowych uczelniom wyższym. O rapid e-learningu na uczelni wyższej pisałem również w jednym z wcześniejszych postów: "Rapid e-learning na uczelni wyższej".

W tym poście chciałbym spojrzeć na rapid e-learning od strony wykorzystania, przez wyższe uczelnie, potencjału narzędzia jakim jest Articulate. Dokonałem przeglądu prezentowanych z okazji konferencji kursów e-learningowych pod kątem tego, jakie aktywności kursu tworzone są za pomocą oprogramowania Articulate. Dlaczego taki właśnie punkt widzenia wybrałem? Aktywności są istotnym elementemn learning object. Dla niskopoziomowych learning object, możemy wyszczególnić aktywności, które bezpośrednio realizują założony cel nauczania. Aktywności odpowiedzialne są za różnorodność doświadczeń osób uczestniczących w kursie e-learningowym. Można też powiedzieć, że to one w dużej mierze odpowiedzialne są za skuteczność e-learningu, szczególnie jeśli autor i wykonawca kursu w twórczy spposób połączą aktywności w lekcji kursu.

Oto jakie aktywności znalazłem w oglądanych szkoleniach e-learningowych:

1. Pokazy slajdów, któremu towarzyszy nagranie audio lub video

Źródło: Gatsby Plants Project

2. Dyskusje, wywiady i debaty

Źródło: LearnHigher, University of Leeds

Oglądany przeze mnie materiał zawierał nagrania video wywiadu i debaty. Dobry pomysł do wykorzystania w kursie. Dodatkowo zastosowano interaktywności oferowane przez program Articulate Engage.

3. Fizyczne demonstracje

Fizyczne demonstracje pokazujące osobę wykonującą daną czynność. Zarejestrowane na zdjęciach lub na video.

Źródło: Centre for Excellence in Teaching and Learning (CETL) at Queen Mary University of London and City University London.

4. Prezentacje oprogramowania

Prezentacje oprogramowania, gdzie oglądamy pokaz działania oprogramowania i najczęściej słyszymy też nagranie głosu eksperta opisującego to co oglądamy na ekranie monitora.

Źródło: Universities of Exeter, Bristol and Bath

5. Symulacje oprogramowania

Znaleźć można było również nieśmiałe próby budowania symulacji, gdzie w bezpiecznym, kontrolowanym środowisku, studenci mieli by podejmować działania i następnie otrzymać informację zwrotną.

Źródło: Universities of Exeter, Bristol and Bath

Na bardzo duży plus odnotować możemy niewątpliwie to, że kursy e-learningowe tworzone na uczelniach wyższych, dzięki prostocie obsługi i funkcjonalności narzędzia jakim jest Articulate oraz umiejętnościom autorów, to już nie pliki Worda, PDF-y, czy głuche prezentacje – slajdy PowerPointa bez żadnego komentarza.

Przygotowywane materiały zawierają głównie aktywności służące biernej percepcji. Co jest niewątpliwie interesujące robią to na różne sposoby.

Z obejrzanych przeze mnie próbek kursów wynika, że używane są głównie aktywności, które mogą posłużyć:

  • przekazywaniu informacji,
  • przekazywaniu wiedzy,
  • rozwijaniu wiedzy i umiejętności,
  • zdobywaniu znajomości pojęć,
  • poznawaniu języka obowiązującego w danej dziedzinie,
  • powtarzaniu i przypominaniu materiału przekazywanego na zajęciach stacjonarnych,
  • reklamie uczelni i rekrutacji studentów.

Zastosowaniu różnego rodzaju aktywności pokazuje, że robią to dość dobrze, chociaż trzeba powiedzieć, że nie wykorzystują większości potencjału, jaki tkwi w Articulate. W minimalnym stopniu stosowane są aktywności oparte o działanie i budujące umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce, najprawdopodobniej wynika to stąd, że umiejętności te są po prostu budowane na zajeciach stacjonarnych.

03.05.2009

Kontekst jest istotnym elementem szkoleń e-learningowych – w jego budowaniu pomoże Ci Elgg

Coraz częściej, nie tylko bynajmniej ze względu na kryzys i cięcia budżetów, wraca się do koncepcji organizacji uczących się. Organizacje uczące się stanową uzupełnienie tradycyjnego uczenia. Ta forma uczenia posiada cechy, które można określić jako "bycie z pracownikiem" "asystowanie mu przy pracy". Organizacje uczące się stwarzają w miejscu pracy udogodnienia sprzyjające uczeniu się, a także stymulują pracowników do rozwijania umiejętności uczenia się i rozwiązywania problemów.

Według badań prowadzonych w siedmiu krajach europejskich, tworzenie warunków sprzyjających permanentnemu uczeniu się służy także podniesieniu konkurencyjności i ograniczeniu wydatków na szkolenia (Tjepkema i in. 2002, za Andrzejczak A. 2004).

W koncepcję tę świetnie wpisują się opisywane przeze mnie wcześniej:

Dwie pierwsze wymienione metody są do zastosowania na tradycyjnych platformach szkoleniowych. Trochę inaczej ma się sprawa z social learningiem i nauczaniem nieformalnym. Tu potrzebne są dodatkowe funkcjonalności, do których zaliczyć można czat, dyskusje, dodawanie zakładek, RSS, wiki, mikro-blogi, blogi, aktualności-wydarzenia, udostępnianie plików, w tym udostępnianie plików video, własne strony internetowe itp.

Jeżeli potrzebujesz tego typu funkcjonalności, warto zastanowić się nad narzędziem open-source, jakim jest Elgg.

Może być on wykorzystywany do tworzenia otwartych i zamkniętych sieci społecznych oraz formalnej i nieformalnej edukacji. Zawiera wymienione wcześniej funkcjonalności. Więcej dowiesz się z prezentacji Jane Hart: