10.07.2006

Skracanie cyklu życia produktów

Rosnące tempo zmian technologicznych powoduje, że przeciętny cykl życia nowego produktu w branży technologii zaawansowanych spada do 1 roku np. telefony komórkowe. Ta ciekawa informacja pochodzi ze szkolenia "Metodyka czy umiejętności Project Managera decydują o sukcesie projektu?" ? autor: Sławomir Halbryt, przewodniczący Pomorskiej Grupy Regionalnej SPMS, certyfikowany Project Manager. Szkolenie odbyło się w Wyższej Szkole Bankowej - 7 czerwiec 2006 w Poznaniu. Jakie z tej informacji wynikają wnioski dla e-learningu? Szkolenia rapid e-leaarning mogą zapewnić dostarczenie wymaganych informacji i wiedzy związanej z wdrożeniem takich produktów w korporacjach.

Konferencja naukowa: E-learning jako metoda wspomagająca proces kształcenia

Blogger.com po przejściowych kłopotach znowu działa bez zarzutu, biorę się więc za uzupełnianie mojego blogu. 2 czerwca br. odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku E-learning jako metoda wspomagająca proces kształcenia. Miałem przyjemność zaprezentować na tej konferencji referat na temat rapid e-learningu pod tytułem Skuteczny rapid e-learning. Prezentacja z mojego wystąpienia znajduje się tutaj.