25.01.2009

Jak przygotować dobre materiały do kursu e-learningowego?


Dlaczego kurs e-learningowy jest nudny? Jak uniknąć niebezpieczeństwa, zrobienia kursu wyglądającego jak prezentacja wrzucona do internetu? Jak uniknąć zrobienia kursu, który ładnie wygląda i … nic więcej? Moja rada - zrób wszystko by mieć dobre materiały do kursu. Jak przygotować dobry materiał do e-learningu?
Często materiały przed zbudowaniem na ich podstawie kursu wymagają wykonania na nich poważnej operacji, a nawet całej akcji ratunkowej. Zbierając materiały do kursów testowałem różne rozwiązania:
  • tekst zwarty,
  • slajdy z notatkami wykładowcy,
  • same slajdy bez notatek + nagranie audio komentarza wykładowcy,
  • samo nagranie audio treści kursu,
  • nagranie treści kursu uzupełnione nagranym wywiadem.
Zdecydowanie opcja "tekst zwarty", jeśli mamy dostateczną ilość czasu na przygotowanie, jest według mnie jest najlepszym rozwiązaniem. Umożliwia ona największy wybór i swobodę w zakresie instrukcyjnego projektowania, w połączeniu z tym, że mamy szansę otrzymać uporządkowany materiał.
Na koniec kilka sprawdzonych rozwiązań w zakresie tego co powinien zawierać tekst i jak powinien być napisany:
  • tekst powinien być podzielony na części (rozdziały) stanowiące odrębną całość,
  • przed przygotowaniem każdej części powinny być jasno określone cele, czyli jaką wiedzę i umiejętności powinien opanować kursant po przerobieniu danej części,
  • w tekście znaleźć się winny - opis danego zagadnienia, przykłady ilustrujące opis, studia przypadków i wciągające historie odnoszące się do środowiska pracy, lub jeśli to niemożliwe, uniwersalne – dotyczące każdego potencjalnego uczestnika kursu,
  • tekst powinien być wynikiem wyboru informacji takich, które są potrzebne kursantowi do działania w rzeczywistym świecie, na danym stanowisku pracy,
  • tekst może zawierać pytania jedno- i wielokrotnego wyboru, pytania do studiów przypadków, pytania, które zaangażują kursanta w problem.
Więcej znajdziesz w artykule "Jak zamawiać materiały do kursu e-learningowego u autorów?"

Brak komentarzy: