12.02.2009

Co kognitywistyka wnosi do e-learningu ?


Na interesującym blogu Marka Goliasza, na temat zastosowań kognitywistyki, znaleźć można prezentację, dotyczącą tego co kognitywistyka wnosi do e-learningu.
Rozwinięciem treści prezentacji jest interesujący tekst pokonferencyjny "Cognitive science w e-learningu". Goliasz pisze w nim między innymi o znaczeniu wizualizacji materiału zawartego w kursie i o tym, że dużym wyzwaniem dla projektanta kursów e-learningowych, w świetle badań kognitywistycznych, jest umieszczenie treści kursu w takim kontekście, żeby wspierać proces wchodzenia uczącego się na coraz wyższe poziomy zrozumienia.
Punktem wyjścia podczas projektowania kursu jest określenie klarownych celów kursu – bez klarownych celów kursu nie zaangażujesz kursanta i nie osiągniesz wzrostu jego wiedzy i umiejętności, w zakresie, który byłby przydatny, na przykład, na danym stanowisku pracy. Jak słusznie pisze autor, bez jasnego zdefiniowana celów kursu, nawet najbardziej atrakcyjne treści multimedialne nie podwyższą jakości kursu.

Brak komentarzy: