08.02.2010

Kiedy użyć rapid e-learningu i jak stosowany jest w nim model ADDIE?

Ważne jest planowanie
Można zaoszczędzić czas i pieniądze, wiedząc kiedy stosować rapid e-learning. Szkolenia rapid e-learningowe tworzone są szybko. Jednak również one wymagają dokładnego planowania, aby w efekcie otrzymać to co jest zgodne z zaplanowanymi celami. Uczestnicząc w różnych projektach, niejednokrotnie spotykałem się z oczekiwaniami, by przy pomocy metod i narzędzi rapid e-learningowych zrobić coś, czego zrobić się nie da.

Treści mają dotrzeć szybko
Rapid e-learning wykorzystywany jest do tworzenia szkoleń, które w krótkim czasie znaleźć się mogą w użyciu. W przeciwieństwie do tradycyjnego instrukcyjnego projektowania, stosowanego w e-learningu, gdzie proces tworzenia kursu wymaga miesięcy, a nawet czasami lat, w rapid e-learningu proces projektowania i budowania kursu zajmuje od kilkunastu dni, do co najwyżej kilku tygodni. Dlatego właśnie rapid e-learning stosowany jest do przekazywania treści, które powinny dotrzeć do odbiorców szybko, przy zachowaniu wysokiej jakości kursu.


ADDIE
Również w odniesieniu do rapid e-learningu stosuje się model ADDIE, jednak w odróżnieniu do tradycyjnego instruktażowego projektowania, w rapid e-learningu pewne etapy tego modelu będą częściowo pokrywać się w czasie, a niektóre zostaną skrócone. Jak piszą Shank i Bircher analiza odbywa się zwykle szybciej, natomiast projektowanie, rozwój, implementacja i ewaluacja częściowo pokrywają się. 

Istotne są narzędzia autorskie
Oprócz inaczej przebiegającego procesu tworzenia kursu, w rapid e-learningu znaczącą rolę odgrywają używane narzędzia autorskie. Narzędzia te charakteryzują się zazwyczaj dużą elastycznością, tak więc przy ich pomocy nowicjusz może stworzyć względnie prosty kurs. Z drugiej strony mogą być stosowane przez doświadczonych deweloperów. Chociaż z ich pomocą można stworzyć prosty kurs we względnie krótkim czasie, efektywne stosowanie narzędzi autorskich jak na przykład Adobe Captivate i Articulate Studio wymaga czasu, w tym czasu poświęconego na szkolenia, instruktażowej wiedzy i praktycznego doświadczenia, by tworzyć skuteczne i angażujące uczestników kursy.

Co ma z tym wspólnego taksonomia Blooma?
Przebieg procesu projektowania i tworzenia kursu, a także wykorzystywane narzędzia autorskie mają wpływ na to, że najczęściej rapid e-learning stosowany jest do realizacji celów szkoleniowych związanych z przekazywaniem wiedzy i informacji, albo jako element szkoleń, w których buduje się wymagane na danym stanowisku pracy umiejętności. Jeżeli odnieść się do taksonomii Blooma, rapid e-learning najbardziej przydaje się w realizacji celów szkoleniowych niższego poziomu – budowania wiedzy, rozumienia i częściowo zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

Brak komentarzy: