05.06.2012

Jak przygotować scenariusz opowieści w e-learningowej lekcji?

Clive Shepard, mistrz dobrze przygotowanego scenariusza opowiadanej historii, która stanowi wyzwanie dla uczącego, odkrywa w swojej najnowszej książce co zrobić, by uczenie się z wykorzystaniem elektronicznych materiałów było ciekawe i efektywne.


Książka o której mowa to "Digital Learning Content: A Designer’s Guide" (2012). Książka omawia różne rodzaje elektronicznych materiałów wykorzystywanych do efektywnego uczenia się i nauczania. Ja chciałbym jednak skupić się na jednym z rozdziałów tej książki, który niewątpliwie jest doskonałym poradnikiem przygotowania efektywnych scenariuszy w lekcjach e-learningowych.

Z jakich komponentów składa się scenariusz?
Scenariusz, jak pisze Clive, może składać się z jednego pojedynczego opisu i jednego pytania, lub może rozwijać się etapami i składać się z więcej niż jednego pytania na każdym etapie.
Na scenariusz składają się trzy komponenty:
  1. Opis sytuacji
  2. Pytanie z różnymi opcjami
  3. Informacja zwrotna
W książce można znaleźć informacje jak prawidłowo przygotować każdy z tych komponentów.

Dwa typy scenariuszy...
Clive w swojej książce omawia projektowanie dwóch typów scenariuszy:
  1. Opartych o podstawowe zasady
  2. Opartych o proste reguły.
Scenariusze oparte o zasady nie mają jasno określonych reguł, uczestnik musi dokonać oceny i wyboru.
Scenariusze oparte o proste zasady wymagają najpierw przekazania koniecznych do opanowania reguł, następnie prezentowana jest sytuacja, w której uczestnik kursu ma za zadanie zastosować regułę, podczas wykonywania zadania.

Co jest najbardziej istotne?
Jak pisze Clive, w scenariuszach można eksperymentować z zastosowaniem różnego rodzajów mediów, od zdjęć począwszy, na animacjach 3D skończywszy. Ważne jest jednak, by przedstawiona sytuacja miała odniesienie i mocne zakorzenienie w realnej rzeczywistości, stanowiła wyzwanie dla uczącego się oraz przekazywała informację zwrotną, najlepiej do każdej przewidzianej w pytaniu odpowiedzi. Informacja zwrotna nie powinna być tylko prostym "Brawo, bardzo dobrze" lecz przekazywać i rozwijać wiedzę dotyczącą tematu.
Zachęcam do przeczytania książki, szczególnie rozdziału na temat scenariuszy.

Brak komentarzy: